Menu

DAROWIZNA ZAMIAST PREZENTÓW

 

 

W ramach akcji „Darowizna zamiast prezentów“, Progroup wesprze w czterech lokalizacjach zakładów inicjatywy wspierające rozwój i organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. Podziękować za liczne datki, które zostały przelane na nasze konto w ramach akcji Dzieci to nasza. Zebraliśmy łącznie prawie 25 000 €. Ta kwota została uzupełniona przez Progroup o dalsze 25 000 €. Dzięki temu każdy z projektów charytatywnych otrzyma kwotę 12 500 € z przeznaczeniem na wsparcie dla dzieci i młodzieży.

Jürgen Heindl o motywacji do pomocy innym: „Dzieci są naszą przyszłością – jednak tylko wtedy, gdy my również będziemy wspierać ich przyszłość.”

 • Kooperativer Hort Albert Einstein, Burg (Niemcy)

  Cel działalności
  Wspomaganie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci, aby stały się zdolne do samodzielnego myślenia i postępowania, a tym samym przejmowania odpowiedzialności za siebie i innych.

  Nasze motto: "Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach..." (Albert Einstein)

  Projekt
  Odnowienie wału ziemnego na placu zabaw

  Cel projektu
  Radość z aktywności ruchowej, wspieranie rozwoju motorycznego

  Chcielibyśmy, by wał ziemny na naszym terenie zewnętrznym stał się bardziej atrakcyjny, aby umożliwić dzieciom jego wszechstronne wykorzystanie oraz harmonijnie połączyć z sobą ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą. Potrzebne będą:

  - zjeżdżalnia na skarpę
  - schody drewniane
  - roślinność na wał ziemny, trawa i rozmaite rośliny, jak również rośliny okrywowe zapewniające dodatkową atrakcję dla dzieci

  Kooperativer Hort "Albert Einstein"
  Kirchhofstraße 3
  39288 Burg
  Tel. +49 (0) 3921 4827366 oder +49 (0) 160 98954230
  hort.albert.einstein@stadt-burg.de

  Dane do kontaktu
  Pani Berger (kierownik świetlicy)

 • Wi-Wa-Wunderland e.V., Eisenhüttenstadt (Niemcy)

  Cele stowarzyszenia
  Wspieranie kompetencji życia codziennego u dzieci, młodzieży i ich rodzin, aktywizacja młodzieży i osób starszych, dążenie do akceptacji grup docelowych przez społeczeństwo oraz docenienia ich działań na rzecz prawidłowo funkcjonującego, wartościowego otoczenia społecznego.

  Grupa docelowa
  Dzieci od 10 r.ż.

  Cel projektu: Człowiek i papier

  Inspirowanie do bliższego zainteresowania tematyką papieru oraz czerpania przyjemności z pracy kreatywnej i eksperymentów, budowanie poczucia wspólnoty i wspieranie edukacji społecznej, inicjowanie aktywności i integracji społecznej.

  Projekt ma łączyć nowe bodźce z zainteresowaniemi i środowiskowymi doświadczeniami grupy docelowej. Ma on wykorzystywać naturalny sposób poznawania świata przez dzieci. Każde dziecko wnosi osobiste doświadczenia z własnego otoczenia i środowiska życia. Są to zarówno doświadczenia naturalne, jak i nacechowane wpływem socjalnym i kulturowym.

  Podczas wspólnych eksperymentów i nauki, dzieci dowiadują się nowych interesujących faktów o dobrze znanym medium, jakim jest papier. Poszerzają horyzonty, a ich odkrycia, umiejętności i dzieła są traktowane z powagą, co wpływa na wzrost ich poczucia własnej wartości. Dajemy dzieciom możliwość zagłębienia się w procesy twórcze, subiektywnego doświadczania i aktywnego współdziałania.

  Verein Wi-Wa-Wunderland ev.
  Kastanienstr. 10 – 12
  15890 Eisenhüttenstadt
  Tel. +49 (0) 3364 72141
  verein@wi-wa-wunderland.de
  www.wi-wa-wunderland.de

  Dane do kontaktu
  Pani Brita Bärwolf-Meinel (specjalista/miejscowy pedagog społeczny i Przewodnicząca stowarzyszenia)

 • Mehrgenerationenhaus, Offenbach/Queich (Niemcy)

  Cele organizacji
  Umożliwienie wzajemnego wspierania się i zbliżenia pokoleń, integracji uchodźców, wyrównywania nierówności społecznych poprzez szeroką ofertę kursów i imprez.

  Grupa docelowa
  Dzieci w wieku szkolnym

  Cele projektu: Korepetycje dla dzieci
  Wsparcie w przyswajaniu materiału nauczania szkół powszechnych; regularna pomoc w odrabianiu zadań domowych; budowanie poczucia wspólnoty i wspieranie edukacji społecznej.

  Korepetycje dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Korepetycje prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 4 osoby i odbywają się w ośrodku Mehrgenerationenhaus Offenbach. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z rodzin imigrantów oraz/lub uchodźców prowadzone są bezpłatnie, dwa razy w tygodniu, w ramach zajęć całodniowych w szkole podstawowej w Offenbach. Uczniowie, biorący udział w zajęciach z zalecenia dyrektorki szkoły i nauczycieli, uczą się podstaw języka niemieckiego, a także otrzymują pomoc podczas odrabiania zadań domowych. Z powodu dużego zapotrzebowania na podobne zajęcia, po wakacjach ich wymiar zostanie zwiększony o kolejne 2 godziny.

  Korepetycje prowadzone są wyłącznie przez studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli.

  Mehrgenerationenhaus Offenbach a.d. Queich
  Hauptstraße 9-11
  76877 Offenbach
  Tel. +49 (0) 6348 615246
  S.Heddergott@offenbach-queich.de
  www.mehrgenerationenhaeuser.de

  Dane do kontaktu 
  Pani Simone Trauth-Heddergott (koordynatorka ośrodka)

 • Haus der Kinder und Jugend, Rokycany (Republika Czeska)

  Cele organizacji
  Prewencja pierwotna poprzez zajęcia pozaszkolne, takie jak sport, zajęcia plastyczne, zajęcia z zakresu ochrony środowiska oraz zapobiegania przemocy.

  Grupa docelowa
  Dzieci i młodzież

  Cele projektu
  Wspieranie czerpania przyjemności z aktywności fizycznej i twórczej, wzmacnianie ducha zespołowego, wspólne osiąganie celów sportowych i społecznych.

  Zaopatrzenie dzieci i młodzieży w materiały i sprzęt sportowy, zapewnienie transportu na zawody i różnego rodzaju imprezy, pokrywanie opłat za korzystanie z obiektów sportowych.

  Dom Dzieci i Młodzieży Miasta Rokycany
  Čechova 1155
  33701 Rokycany
  Tel. +420 (0) 371 722 618
  ddmrokycany@seznam.cz
  www.ddmrokycany.cz

  Osoba do kontaktu
  Karel Vodicka, tel. +420 (0) 606 294 714