Menu

FINANČNÍ PODPORA MÍSTO DÁRKŮ

 

 

Progroup podporuje propagační a aktivity dětí a dospívajících na čtyřech produkčních místech a by vám chtěla poděkovat za četné dary, které byly věnovány dárcovským účtům v rámci kampaně pro fundraising dětí. Celkem byl shromážděn obnos téměř 25 000 €, který skupina Progroup navýšila o dalších 25 000 €, takže pro každý ze čtyř sponzorských projektů pro podporu dětí a mladistvých je k dispozici 12 500 €.

Jürgen Heindl shrnuje motivaci k pomoci následujícími slovy:

„Děti jsou naše budoucnost – ale jen tehdy, když my podpoříme jejich budoucnost.“

 • Kooperativer Hort Albert Einstein, Burg (Německo)

  Cíle školky
  Podpora a asistence dětem ke zlepšení jejich tělesných, emocionálních a sociálních dovedností, aby se naučily samostatnému myšlení a jednání a tím byly schopné převzít zodpovědnost za vlastní i cizí jednání.

  Naše motto: „Pokud chceš vést šťastný život, propoj ho s nějakým cílem …“ (Albert Einstein)

  Projekt
  Rekonstrukce valu na hřišti

  Cíl projektu
  Radost z aktivního pohybu, podpora motorických dovedností

  Rádi bychom atraktivně přestavěli val na našem velkém volném prostoru hřiště, abychom dětem mohli poskytnout možnost tento prostor multifunkčně využívat a uvést do harmonie pohyb a přírodní prostředí. Proto bychom si přáli:

  - skluzavku ve svahu
  - dřevěné schodiště
  - osazení valu zelení tak, abychom dětem díky paletě různých druhů rostlin poskytli dodatečný prostor pro odpočinek.

  „Kooperativer Hort“ Albert Einstein
  Kirchhofstraße 3
  39288 Burg
  Tel. +49 (0) 3921 4827366 oder +49 (0) 160 98954230
  hort.albert.einstein@stadt-burg.de

  Kontaktní osoba
  Paní Bergerová (Leiterin Hort)

 • Wi-Wa Wunderland e.V., Eisenhüttenstadt (Německo)

  Cíle spolku 
  Podpora kompetencí dětí, mladistvých a rodin v každodenním životě, komunikace napříč generacemi, vnímání cílových skupin veřejností a ohodnocení jejich aktivit ve prospěch fungujícího sociálního prostoru, kde se dobře žije.

  Cílová skupina
  děti od 10 let věku

  Cíle projektu: Člověk a papír 

  Povzbuzení k práci s tématem papíru, radost z kreativní práce a experimentování, podpora smyslu pro komunitu a podpora sociálního učení, podnět k podpoře účasti na procesech a propojení se společenstvím.

  V projektu dochází k propojování nových impulsů se zájmy a obecnými životními zkušenostmi členů cílové skupiny. Přitom se přirozeným způsobem navazuje na způsob, jakým děti poznávají a objevují okolní svět. Každé z dětí si sebou ze svého životního prostoru přináší své individuální zkušenosti. K tomu patří jak přirozené, tak také společenské vlivy.

  Pomocí společného experimentování a učení objevují děti nové a zajímavé informace o již známém médiu, papíru. Rozšiřují své horizonty a při svém objevování, řemeslné a umělecké tvorbě jsou brány vážně, což také znamená, že poznávají docenění a úctu. Umožňujeme jim poznání uměleckého procesu tvorby a vytváříme prostor pro subjektivní přístup a komplexní účast.

  Verein Wi-Wa-Wunderland ev.
  Kastanienstr. 10 – 12
  15890 Eisenhüttenstadt
  Tel. +49 (0) 3364 72141
  verein@wi-wa-wunderland.de
  www.wi-wa-wunderland.de

  Kontaktní osoba
  Paní Brita Bärwolf-Meinel (odborná pracovnice/místní sociální pedagožka a předsedkyně spolku)

 • Mehrgenerationenhaus, Offenbach an der Queich (Německo)

  Cíle zařízení
  Umožnit pomocí rozsáhlé nabídky kurzů a aktivit oboustrannou podporu a setkávání generací, podpořit integraci uprchlíků, vyrovnávat sociální nerovnost.

  Cílová skupina 
  Děti školního věku

  Cíle projektu: Doučování pro děti 
  Podpořit propojení s probíranou školní látkou standardní výuky; asistence při vypracovávání domácích úkolů; podpoření smyslu pro pospolitost a výuku sociálních kompetencí.

  Doučování pro školačky a školáky základních a navazujících škol. Doučování probíhá ve skupinách maximálně 4 dětí v multigeneračním domě v Offenbachu. Pro školáky základních škol z imigrantského a/nebo uprchlického prostředí se koná dvakrát týdně zdarma v rámci celodenní výuky v prostorách základní školy Offenbach a je bezplatná. Zde se žákům, kteří se výuky účastní na doporučení ředitelky školy a pedagogů, poskytuje jak výuka důležitých základů německého jazyka, tak také asistence a podpora při vypracovávání domácích úkolů. Protože je této výuky nutně zapotřebí, je po letních prázdninách naplánováno její rozšíření o další 2 hodiny.

  Doučování je prováděno výhradně studenty pedagogiky nebo učitelským personálem.

  Multigenerační dům Offenbach a.d. Queich
  Hauptstraße 9-11
  76877 Offenbach
  Tel. +49 (0) 6348 615246
  S.Heddergott@offenbach-queich.de
  www.mehrgenerationenhaeuser.de

  Kontaktní osoba
  Paní Simone Trauth-Heddergott (koordinátorka domu)

 • Haus der Kinder und Jugend, Rokycany (Česká republika)

  Cíle zařízení
  Primární prevence pomocí mimoškolních aktivit, jako je sport, umělecká tvorba, ochrana životního prostředí, prevence násilí.

  Cílová skupina
  Děti a mládež

  Cíle projektu
  Podpora radosti z fyzického pohybu a umělecké tvorby, posílení týmového ducha, dosažení společných sportovních a sociálních cílů.

  Vybavení děti a mladistvé materiálem a sportovní výbavou, umožnění transportu na zápasy a akce, zaplacení pronájmu sportovních areálů.

  Dům dětí a mládeže města Rokycany
  Čechova 1155
  33701 Rokycany
  Tel. +420 (0) 371 722 618
  ddmrokycany@seznam.cz
  www.ddmrokycany.cz

  Kontaktní osoba
  Karel Vodička, Tel. +420 (0) 606 294 714